Dar na podporu ubytování v Karlovarském kraji
Základní informace a podmínky

 •  od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021
 • příjem žádostí ukončen 31. 12. 2021 nebo do vyčerpání alokovaných finančních prostředků
 • lze využít pouze na úhradu ubytování vč. ubytovacího poplatku (netýká se např. parkovného, minibaru, masáží a dalších doplňkových služeb)
 • určeno pro fyzické osoby nepodnikající s trvalým pobytem na území EU
 • ubytování na 3 – 6 po sobě následujících nocí nepřetržitě v jednom ubytovacím zařízení.
 • žadatel může v jedné žádosti žádat za sebe a čtyři další osoby, které s ním byly společně ubytovány (není nutné vyplňovat 2 žádosti a dvě smlouvy, pokud byli společně ubytováni)
 • žadatel může v jedné žádosti žádat maximálně za jeden termín v měsíci
 • maximální možná výše daru je 50 % z ceny ubytování za jednu osobu a noc, maximálně však 300 Kč za jednu noc a osobu
 • Jak získat dar
  1) po ukončení ubytování registrace na:
  https://dotace.kr-karlovarsky.cz/gordic/ginis/app/RAP05/#
  2) založit a vyplnit novou žádost o poskytnutí daru na ubytování vč. smlouvy (smlouva se automaticky vyplní z údajů v žádosti)
  3) tisk smlouvy + vlastnoruční podpis
  4) do 14 dnů od podání žádosti odeslat smlouvu vč. dokladů o úhradě ubytování (faktura, bankovní výpis v případě uhrazení pobytu převodem, potvrzení o ubytování od hotelu v případě ubytování přes zprostředkovatele) na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
  Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí daru je stanovena na 120 pracovních dnů od doručení smlouvy
  Více informací na http://ubytovanikarlovarskykraj.cz/ nebo na kr-karlovarsky.cz